2009. október 30., péntek

Who'll Stop The Rain - Creedence Clearwater Revival


Ady Endre: Párisban járt az ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborok,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Mozart: Varázsfuvola: az Éjkirálynő áriája: Diana Damrau


Kuroshio Sea: A Föld második legnagyobb akváriuma , Barcelona zenéjével


2009. október 14., szerda

Magyarországi Evangélikus Egyház lapjából

Mindennapi kenyerünk......


Kevin Carter még 1994-ben Pulitzer-díjat kapott azért a képéért, amelyen egy szudáni kislány látható, aki épp egy ételeket osztó ENSZ táborba igyekszik, miközben háta mögött egy keselyű arra vár, hogy a kisgyermek meghaljon. Carter elkészítette a képet, és mindent úgy hagyva továbbment... Bolla Zsuzsanna írása.
Kevin Carter, dél-afrikai fényképész három hónappal a fénykép elkészítése után azonban, 1994-ben öngyilkos lett. A rendőrségi jelentés szerint holtteste mellett számos, barátaihoz és családtagjaihoz írt búcsúlevelet találtak. A férfi autójában ült Johannesburg külvárosában és bevezette a kipufogógázt a kocsi belsejébe – szén-monoxid mérgezés okozta halálát.
Carter eredetileg sportriporternek készült, de aztán számos dél-afrikai napilapnak tudósított apartheid ellenes tüntetésekről és számos esetben őt magát is letartóztatták. Amikor Szudánban kitört a polgárháború odament és jó pár fotót készített, amelyek közül a legmegrázóbb ez a Pulitzer-díjas kép lett. Miután elkészítette a fotót, otthagyva a gyermeket, visszament az ENSz táborba, leült egy fa alá, cigarettára gyújtott és sírt. Hogy miért nem cselekedett, nem tudta megmagyarázni. Még önmagának sem. A képet és a történteket nem tudta feledni. Három hónappal később, teljes depresszióban öngyilkos lett
Carter szuicid tette előtt a következőket írta naplójában: „Édes Istenem, ígérem, hogy soha többé nem hagyom veszendőbe menni az ételem, bármennyire nem ízlik nekem, és bármennyire tele is vagyok. Imádkozom, hogy megvédd ezt a kislányt, vezesd, és mentsd meg nyomorúságától. Imádkozom, hogy legyünk sokkal érzékenyebbek a minket körülvevő világgal, és ne vakítson el saját önző természetünk és érdekeink. Remélem, hogy ez a kép örökké emlékeztetni fog minket arra, hogy milyen szerencsések vagyunk, és sosem szabad semmit eleve adottnak vennünk.”

2009. október 11., vasárnap

Juhász Gyula: Anna örök


Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.

Sarah Mclachlan - I Love You


Pilinszky János: Azt hiszem

Azt hiszem, hogy szeretlek;
lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz.
De láthatod, az istenek,
a por, meg az idő
mégis oly súlyos buckákat emel
közéd-közém,
hogy olykor elfog a
szeretet tériszonya és
kicsinyes aggodalma.

Ilyenkor ágyba bújva félek,
mint a természet éjfél idején,
hangtalanúl és jelzés nélkül.

Azután
újra hiszem, hogy összetartozunk,
hogy kezemet kezedbe tettem...

Ozzy Osbourne-Dreamer


2009. október 10., szombat

Müller Péter idézet

"Az „igazi nő” – így mondják évezredek óta – odaadó. Ez a természetes.
De milyen az igazi férfi?
Erről soha nem esik szó. Mint ahogy arról sem, hogy odaadni magatokat egy ilyen önzetlenségre, megbízhatóságra, egy életen át tartó, hűséges szeretetre képtelen férfinek: felelőtlenség.
Minden szeretet alapja az önmagunkkal való viszony rendezése. Elsősorban önmagunkat kell megszeretni – ez minden kapcsolatunk alapja.
„Szeresd a társadat, mint önmagadat” – mondja Jézus.
De mi van, ha önmagamat nem szeretem? Akkor senkit sem tudok szeretni?
Ezért én híve vagyok annak – nem az „örök női szerep”, hanem a jelenlegi állapotok miatt-, hogy tanuljatok meg, női barátaim, egyedül lenni!
Tanuljátok meg önmagatokat megismerni.
Jól érezni magatokat nélkülünk is.
Tanuljatok meg befelé fordulni.
Saját lelketekért is élni.
Tanuljatok meg szabadnak lenni.
Ismerjétek fel, hogy az odaadás nem azonos a méltóság elvesztésével.
Tőlünk, férfiaktól ezt nem fogjátok megtanulni, mert mi már régen elfelejtettük.
A legfontosabb, amiért éltek, nem másokban, hanem bennetek van!
Méltóságnak hívják.
Élhettek másokért. Mindeneteket odaadhatjátok a gyerekekért, a szerelemért, a férjetekért, még az életeteket is odaadhatjátok – de a méltóságotokat: soha!"

Popper Péter idézet


„Kivel vagyunk elszámolásban? Rá kell jönnünk, hogy elsősorban önmagunkért felelünk, saját lelkiismeretünknek tartozunk számadással. Belső ügyeinkben nincs külső felelősségre vonás, büntetés vagy jutalom. Magunk ítélünk magunk felett. De ebben az ítélkezésben nem szabad értelmetlenül kegyetlennek lenni magunkhoz - így másokkal is elfogadóbbak tudunk majd lenni. Meg kell értenünk, hogy cselekedeteink, karakterünk, érzéseink, gondolataink már magukban hordják összes jó és rossz utóhatásukat. Elkerülhetetlenül végigéljük valamennyit. Ezért értelmetlen minden utólagos önkínzás és öntetszelgés: Azzal, hogy el kell vállalnunk viselkedésünk következményeit - már lezárultak a számlák.”

 

2009. október 7., szerda

Graham Green: Pornó

    - Mások bezzeg jól szórakoznak - mondta Mrs. Carter.
    - Hát - felelte a férje - mi is megnéztük a ...
    - A fekvő Buddhát, a smaragd Buddhát, a dzsunkapiacot - mondta Mrs. Carter. - Megvacsorázunk, aztán hazamegyünk, aztán lefekszünk.
    - Tegnap este az Éva bárban voltunk...
    - Ha nem velem volnál - mondta Mrs. Carter -, már biztos kitaláltál volna magadnak... tudod jól, mire gondolok. Olyan helyeket.

  Ez igaz, gondolta Carter, miközben a kávéscsészéje mögül figyelte feleségét: karkötői, mint a bilincsek, ütemesen csörögtek, ahogy a kávéját kavarta. Abban a korban volt, amikor az elégedett asszonyok a legszebbek, de az ő arcára már kiültek a kielégítetlenség ráncai. Amikor az asszony nyakát nézte, az jutott eszébe, hogy az ő feleségéhez képest milyen szelíd és béketűrő a pulyka. Vajon én vagyok a hibás, vagy ő - vagy születési hiba, mirigyzavar vagy valamilyen öröklött tulajdonság? Szomorú, hogy az ember fiatal korában olyan gyakran összetéveszti a frigiditás jeleit a kiválóság sajátosságaival.

  - Azt is megígérted, hogy ópiumot szívunk - mondta Mrs. Carter.

  - De nem itt, drágám. Saigonban. Itt "nem illik".
  - Mióta adsz te az ilyesmire

  - Itt csak a legpiszkosabb lebujok állnak rendelkezésre. Feltűnést keltenél. Megbámulnának. 
  - Aztán kijátszotta az aduját is: - És itt svábbogarak is lennének.
  - Ha nem a férjemmel volnék, biztosan elvinnének lebujokba.

  - A japán sztriptíztáncosnők... - próbálkozott Carter reménykedve, de az asszony már mindent tudott róluk. - Csúf nők melltartóban - mondta. A férfi egyre ingerültebb lett. Mennyi pénzbe került, gondolta, hogy magával hozza, és ezzel könnyítsen a lelkiismeretén - túlságosan gyakran utazgatott nélküle, de nincs lehangolóbb útitárs annál az asszonynál, akit nem kíván az ember. Szerette volna nyugodtan szürcsölgetni a kávéját; legszívesebben a csészét harapdálná.

  - Kilöttyentetted a kávédat - mondta Mrs. Carter.

  - Ne haragudj - mondta, és hirtelen felállt: - Na jó. Majd szerzek valamit. Várj itt. - Áthajolt az asztalon, és hozzátette: - Aztán semmi megbotránkozás. Te akartad.

  - Azt hiszem, kettőnk közül nem én szoktam megbotránkozni - felelte Mrs. Carter halvány mosollyal.

  Carter kilépett a szálloda kapuján, és elindult a New Road felé. Egy fiú szegődött mellé, és megkérdezte: - Fiatal lányt?

    - Van nekem saját nejem - felelte rosszkedvűen Carter.
    - Fiút?
    - Nem. Köszönöm.
    - Francia filmet?

  Carter megállt. - Mibe kerül?

  Egy ideig alkudoztak a szemetes utca sarkán. A taxi, a kísérő, a film, majdnem nyolc fontba került; de megéri, gondolta Carter, ha evvel egyszer és mindenkorra betömi a száját, ami a "lebujokat" illeti. Visszament Mrs. Carterért.

  Sokáig mentek a taxival, aztán egy csatornán átvezető híd mellett, egy piszkos sikátornál, ahol meghatározhatatlan szagok terjengtek, megálltak. A kísérő azt mondta: - Jöjjenek utánam.

  Mrs. Carter megfogta Carter kezét. - Nem veszélyes ez? - kérdezte.

  - Honnan tudhatnám? - felelte a férfi megmerevedve az asszony érintésétől.

  Vagy ötven métert mentek a sötétben, és egy bambuszkerítésnél megálltak. A kísérő többször kopogtatott. Amikor beengedték őket, parányi kövezetlen udvarba, majd egy fakunyhóba jutottak. Valami - feltehetően emberi lény - gubbasztott a sötétben a moszkitóháló alatt. A házigazda fülledt kis szobába vezette őket, amelyben két szék volt, és a király képe függött a falon. A vetítővászon körülbelül akkora volt, mint egy nagy könyv.

  Az első film fölöttébb ízléstelen volt; egy öregedő férfi megfiatalodásáról szólt, két szőke masszírozónő kezei között. A nők hajviseletéről látszott, hogy a film valamikor a húszas évek végén készülhetett. Amikor a film lepergett, és egy kattanással véget ért, Carter és a felesége kölcsönösen feszélyezve érezte magát.

  - Nem valami jó film - mondta Carter, mint aki már sok ilyet látott.


                                                    Luis Royo: Kurtizán

 

- Hát ezt nevezik pornófilmnek - jegyezte meg Mrs. Carter.
- Ronda, és nem is izgató.
Kezdődött a második film.
Nagyon kevés cselekménye volt. Egy fiatalember, az arcát nem lehetett látni az azóta rég divatjamúlt puhakalaptól, az utcán felcsípett egy lányt (a lány arcát is eltakarta a kalap, amely olyan volt, mint a húst védő burák a hentesnél), majd felmentek a lány szobájába. A színészek fiatalok voltak, és valami sajátos báj és izgalom áradt belőlük. Amikor a lány levette a kalapját, Carternek úgy rémlett, hogy ismeri ezt az arcot, és éledezni kezdett egy több mint negyedszázada eltemetett emlék. Egy baba a telefon mellett, egy korabeli szexbomba a falon, a dupla ágy felett. A lány levetkőzött, és ruháját gondosan összehajtva lehajolt, hogy kisimítsa a lepedőt, és ezzel mindenét megmutatta a kamerának valamint a fiatalembernek, aki elfordította a fejét a felvevőgép elől. Aztán segített a férfinak levetkőzni. Carter ekkor már emlékezett - ez a játékos könnyedség, és ráadásul az anyajegy a férfi vállán.

  Mrs. Carter fészkelődni kezdett. - Kíváncsi vagyok, hogyan találnak színészeket az ilyesmihez - mondta rekedt hangon.

  - Prostituált - felelte Carter. - Kicsit erős, nem? Hagyjuk itt? - unszolta a feleségét, és várta, hogy a fiatalember mikor fordítja feléjük az arcát. A lány az ágyon térdelt, alig lehetett húszéves, átölelte a férfi derekát. Nem, számolt magában Carter, huszonegy.

  - Maradjunk - mondta Mrs. Carter -, kifizettük az árát. - Forró, száraz kezét a férje térdére rakta.

  - Biztos találunk ennél különb helyet is.
  - Nem.


  A fiatalember a hátán feküdt, és a lány egy percre eltűnt. Ekkor, nyilván véletlenül, a férfi a kamerába nézett. Mrs. Carter keze megremegett a férje térdén. - Jóságos isten - mondta -, hisz ez te vagy.

  - Ez én voltam - felelte Carter - harminc éve. - A lány visszamászott az ágyra.
  - Undorító - mondta Mrs. Carter.
  - Nem emlékszem, hogy undorító lett volna.
  - Gondolom, mind a ketten csámcsogtatok, amikor utána végignéztétek.
   - Nem, sohasem láttam.
   - Miért csináltad? Rád se bírok nézni. Nem szégyelled magad?
  - Kértelek, hogy menjünk el.
   - Fizettek neked ezért?
   - Neki fizettek. Ötven fontot. Nagyon kellett neki a pénz.
   - Te meg ingyen szórakoztál?
   - Igen.
   - Ha ezt tudom, sose mentem volna hozzád. Soha.
   - De az sokkal később volt.
   - Még mindig nem mondtad meg, hogy miért csináltad. Nincs semmi mentséged? - Hirtelen elhallgatott. Carter tudta, hogy most előrehajolva mereszti a szemét, a több mint huszonöt éves kéj izgalma magával ragadja.

  - Nem volt más mód, hogy segítsek rajta - mondta Carter. - Soha azelőtt nem filmezett. Barátot keresett hozzá.
   - Barátot - mondta Mrs. Carter.
   - Szerettem.
   - Nem szerethettél egy kurvát.
   - Ó, dehogynem.
   - Gondolom, sorban álltál nála.
   - Durva vagy - mondta Carter.
   - Mi történt vele?
   - Eltűnt. Mind eltűnnek.

  A lány a fiatalember fölé hajolt, eloltotta a lámpát, és vége volt a filmnek.

  - A jövő héten kapok újat - mondta a sziámi házigazda, miközben mélyen meghajolt. Ők pedig megindultak kísérőjük után, a sötét sikátorban várakozó taxihoz.

  A kocsiban Mrs. Carter megkérdezte: - Hogy hívták?
  - Nem emlékszem. - Hazudni volt a legegyszerűbb.

  Amikor a New Roadra kanyarodtak, Mrs. Carter újra megtörte a szemrehányó csendet: - Hogy kerülhettél ilyen helyzetbe? Olyan megalázó. Mi lett volna, ha valaki, ismerősöd vagy üzletfeled felismer?

  - Az emberek nem beszélnek róla, ha ilyesmit látnak. Különben is, akkoriban még nem voltak üzletfeleim.
   - Soha nem zavart?
   - Nem hiszem, hogy egyszer is eszembe jutott volna az elmúlt harminc esztendőben.
   - Mennyi ideig ismerted?
   - Talán egy évig.
   - Ha még él, rémesen nézhet ki. Már akkor is elég közönséges volt.
   - Én bájosnak találtam - mondta Carter.

  Némán mentek fel a szálloda lépcsőjén. Carter egyenesen a fürdőszobába ment, és bezárta magára az ajtót. A lámpa és a korsó víz körül moszkitók röpködtek. Vetkőzés közben a tükörben nézegette magát: a harminc év nem volt kegyes hozzá, meghízott, megöregedett. Remélem, gondolta, mire bemegyek, halott. Kérlek, istenem, tedd, hogy halott legyen. Különben újrakezdődnek a sértegetések.

  De amikor bement, Mrs. Carter félig levetkőzve állt a tükör előtt. Csupasz, vékony lábai szürkegémre emlékeztették, amely a halat lesi. Az asszony odalépett hozzá és átölelte, egyik karkötője megszúrta a vállát.

  - Már egészen elfelejtettem, milyen jóképű is voltál.
  - Sajnálom. Az ember megváltozik.
  - Nem így értettem. Tetszel, úgy, ahogy vagy.

  Az asszony kérlelhetetlen vágyában száraz volt és forró. - Még! - mondta. - Még! - majd felsikoltott, mint egy dühödt, megsebzett madár. Aztán hozzátette:

  - Ez már évek óta nem történt meg velem - és izgatottan csak beszélt, beszélt mellette, jó félóráig. Carter némán feküdt a sötétben. Magányosnak és bűnösnek érezte magát. Mintha ezen az éjszakán csalta volna meg az egyetlen nőt, akit valaha is szeretett.

  (V. Bársony Erzsi fordítása)